คนคำเหมือดแก้ว ไม่ทิ้งกัน 

ผลงานและกิจกรรม
 
 
 • เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว เปิดรับลงทะเบียนเพื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   ประจำปีงบประมาณ2566
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย 08.00 น ณ บริเวณหน้าเสาธง หน้าสำนักงาน เนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทย 28 กันยายน 2564
 • กิจกรรมบริการ จัดชุด ของชำร่วย สำหรับ ผู้ฉีดวัคซีน กลุ่ม 608 ณศาลา ม 3 (22 ก.ย. 64 )
 • กิจกรรม รณรงณ์ ฉีดวัคซีน รอบ 2 
  นาย พิบูรณ์ คำแหงพล พร้อมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการ อำนวยความสะดวก  กลุ่ม 608 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม 3 
 • กิจกรรมร่วมทำบุุญ ตามประเพณี บุญข้าวสาก อุทิศส่วนบุญแด่ วิญญาณ ผู้ล่วงลับ (21 ก.ย. 64 ) ณ วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 • 21 กันยายน 2564 นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว ตรวจสถานะการณ์น้ำ หนองฝายวัด เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ อุปโภคบริโภค
 • ร่วมกิจกรรม รณรงคื ฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด  ณศาลา เอนกประสงค์ ม 3

  9 ก.ย. 2564 นาย พิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว ออกเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่ม 608 ที่มารับวัคซีน ณ ศาลา ม 3
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ป ... new
 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2566 ...
อ่านต่อ... 
 
ร่วมกิจกรรมประเพณี บุญ ข้าวสาก
ร่วมกิจกรรมประเพณี บุญ ข้าวสาก ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
การประชุมสภา สมัยวิสามัญที่1/2564 ครั้งที่1
การประชุมสภา สมัยวิสามัญที่1/2564 ครั้งที่1 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(รอบที่2)
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการตามคู่ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคนอกรึตเสริมเหล็ก บ้านหนองรัง หมู่ที่ 8 (ถนนสายหน้าบ้านนายคำตัน อรรคมูล ไปด้านทิศเหนือ)
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคนอกรึตเสริมเหล็ก บ้ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการขุดลอกหนองฝายวัด บ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ที่ 1,3
โครงการขุดลอกหนองฝายวัด บ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ที่ 1 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ที่ 9 ถนนสาย 5 ธันวาไปบ้านนาค้อ ตำบลกุดโดน (ต่อจากถนนคสล.เดิม)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลาอาส ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรัง หมู่ที่ 8 (ถนนสายบ้านหนองรัง ไปวัดป่าอนุสรณ์ (ต่อจากถนน คสลเดิม)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรัง หม ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
e-mail
e-service
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เพจเฟสบุ๊ค
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
คลังข่าวมหาดไทย
aec
จัดซื้อ จัดจ้าง
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111